Actueel

stippellijn

Teken met warme weer al actief

Nu er nog weinig blad aan bomen en struiken zit denken mensen nog niet aan tekenbeten. Maar door de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar worden ook de teken actief. De komende dagen loopt de tekenactiviteitsverwachting van Tekenradar.nl op tot ‘Hoog’ en zelfs ‘Zeer hoog’ in het zuidelijke deel van Nederland. 

Op Tekenradar.nl neemt het aantal tekenbeetmeldingen toe. De aantallen zijn nog niet vergelijkbaar met het midden van het tekenseizoen, maar de meldingen geven aan dat teken al wel actief zijn. Tot en met week 5 van dit jaar lagen de aantallen tekenbeetmeldingen nog lager dan het gemiddelde van de afgelopen 6 jaar, maar inmiddels liggen de aantallen ruim boven het gemiddelde.

Omdat het toch nog steeds maar eind februari is, vroegen onderzoekers van de Wageningen Universiteit zich af of teken inderdaad al zo actief zijn. Daarom werd besloten om in het bos teken te gaan vangen met een sleepdoek op een van de locaties waar tussen 2006 en 2016 maandelijks teken werden gevangen. Er werden 81 bij elkaar tekenlarven geteld. Dat zijn zeer uitzonderlijke aantallen voor februari. Normaal worden dit soort aantallen larfjes pas begin mei aangetroffen. 

Zie voor meer informatie de site van Nature Today.

Bron: Nature Today, 25/02/19 

stippellijn

kappenMeldpunt bomenkap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het bomen (en natuur)beleid in Nederland en het gebrek aan handhaving. Valt u ook iets op?

Meld het hier!
http://www.bomenkapmeldpunt.nl

stippellijn