Actueel

IMG_kopactueelnieuws

stippellijn

Al 6.200 bomen gekapt voor Rijnlandroute, rechtszaak om overige 2.800

Inmiddels zijn er ruim 6.000 bomen gekapt voor de aanleg van de Rijnlandroute, een nieuwe provinciale weg tussen Katwijk en Leiden die de A4 en A44 moet verbinden. Dat bleek tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. De Leidse wijkraad Stevenshof heeft bezwaar gemaakt tegen de kap van in totaal 9.000 bomen. Wellicht kunnen ze nog ruim 2.800 bomen redden.

De provincie Zuid-Holland liet tijdens de rechtszaak weten dat een vijftigtal bomen langs de Rijnlandroute blijven staan. Het gaat om het Buizerdbosje in de Papenwegsepolder. De provincie probeerde met het goede nieuws de Leidse wijkraad Stevenshof enigszins tegemoet te komen, maar de bewoners zetten kanttekeningen bij het goede nieuws van de provincie.

De wijkraad heeft namelijk al veel langer geroepen dat het onzin is om zoveel bomen in het Buizerdbosje te kappen. Nu de provincie uitgerekend tijdens een rechtszaak dat zelf ook erkent, vreest de wijkraad dat er waarschijnlijk nog veel meer bomen onnodig  of te vroeg gekapt worden, zoals op de geluidswal langs de A44.

60 procent gekapt
De wijkraad vroeg al eerder om een groot deel van de 9.000 bomen te laten staan. Inmiddels is ruim 60 procent van de bomen gekapt, nadat de Raad van State afgelopen augustus in een spoeduitspraak voorlopig toestemming gaf voor de kap. Dinsdag diende de zogenoemde bodemzaak waarna een definitieve uitspraak zal volgen. De Raad stelde vast dat er in totaal nog ruim 2.800 bomen gekapt moeten worden.

De provincie blijft erbij dat – op het Buizerdbosje na – alle bomen gekapt moet worden om de Rijnlandroute aan te kunnen leggen. Ook benadrukte de provinciewoordvoerster tijdens de rechtszaak dat er 8.000 bomen herplant zullen worden. Dat gebeurt voor de oplevering van de weg eind 2022 , beloofde de provincie.

Herplanten of behouden
Wijkraad Stevenshof wil hardere garanties dat die bomen inderdaad worden herplant  en dat van de resterende bomen er zoveel mogelijk worden behouden. Want uit onderzoek van de Bomenbond zou blijken dat Zuid-Holland niet meer dan de helft van de 8.000 bomen kan herplanten.

Bovendien heeft de provincie volgens een lid van de wijkraad een uitermate beroerde trackrecord als het gaat om bomen- en natuurcompensatie. Van de 55 natuurcompensatieprojecten heeft de provincie er maar 22 daadwerkelijk uitgevoerd,’ aldus het Leidse wijkraadlid.

Kapvergunning in de zomer
De tegenstanders van de bomenkap vinden dat de overheden er alles aan gedaan hebben om het voeren van procedures tegen de bomenkap zo moeilijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het publiceren van kapvergunningen midden in de zomer als iedereen op vakantie is. De Raad van State zei dat vervelend te vinden maar benadrukte dat het niet wettelijk verboden is: Nergens in de wet staat dat overheden in de zomer geen vergunningen of plannen mag publiceren. Je kan de overheid niet drie maanden per jaar stil leggen. Het is aan burgers zelf om maatregelen te treffen als ze vermoeden dat er in hun vakantie vergunningen worden gepubliceerd.’

De uitspraak van de Raad van State volgt binnen een aantal weken.

Bron: Omroep West

stippellijn

Nieuwe bomenziekte bedreigt nu eik: Sudden Oak Death

We hadden al de iepziekte en de bloedingziekte bij kastanjes. Recent kregen we daar de essentaksterfte bij …
En nu staat er WEER een nieuwe bomenziekte voor de deur.

In Amerika noemen ze het ‘Sudden Oak Death’, naar het ziektebeeld. Eiken sterven plotseling, compleet af. De boosdoener is een ‘waterschimmel’ die hier van oorsprong helemaal niet voorkomt..

Waterschimmels zijn eigenlijk geen echte schimmels, maar zogenoemde oomyceten. Ze maken wel een soort schimmeldraden, vandaar de naam. Om zich te verspreiden hebben ze op zijn minst een dun waterlaagje nodig. De sporen van deze microben reizen niet door de lucht, zoals de sporen van bijvoorbeeld paddenstoelen dat wel kunnen. Een andere bekende oomyceet is phytophthora infestand, de veroorzaker van de aardappelziekte. De eikenziekte wordt veroorzaakt door een andere phytophthora:

Onderzoeker Boomsluiter denkt dat import van bomen en struiken de belangrijkste route is waarlangs deze ziekte Nederland kan bereiken. Tot nu toe is hij alleen nog in Ede en Arnhem gesignaleerd, waar hij waarschijnlijk via besmette rododendrons terecht was gekomen. Maar voor de zekerheid heeft Boomsluiter ook zijn eigen schoenzolen grondig gereinigd, nadat hij deze zomer een besmet gebied bezocht aan de westkust van Amerika. ‘Je weet immers nooit hoe de sporen hier terecht kunnen komen’, zegt hij.

Omdat de ziekte zich niet via de lucht kan verspreiden is het volgens Boomsluiter belangrijk dat iedere besmetting direct wordt aangepakt. ‘Bij deze ziekteverwekker hebben we in ieder geval nog een kans om hem bij de bron aan te pakken’

Iedereen die een aangedane eik, beuk of rododendron denkt te zien wordt gevraagd dat te melden via de site van Menno Boomsluiter (die de melding vervolgens na een check door kan geven aan de NVWA, die voor uitroeiing moet zorgen).

stippellijn

Nieuwe brochure over integratie bomen in bouwplannen

De Bomenstichting en VHG brengen een brochure uit over de integratie van bomen in bouwplannen. Volgens de brochure ‘Bouwen met Bomen’ is het inpassen van groen voor veel opdrachtgevers in de bouw nog lang niet vanzelfsprekend.

Het gaat de Bomenstichting en VHG, de branchevereniging voor ondernemers in het groen, in het bijzonder om het inpassen van bomen. Volgens de partijen worden bomen in de ontwerpen voor bouwprojecten wel ingetekend, maar is het de vraag of de aangegeven plaats wel geschikt is om de boom tot volle wasdom te laten komen. Bovendien wordt nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de al aanwezige bomen op de bouwplaats. Te vaak gaan ontwerpers uit van een blanco situatie, alsof er nooit bomen en struiken hebben gestaan.

Beter leefklimaat
De bijdrage van bomen aan een beter leefklimaat kan volgens de stichting en VHG nóg groter worden als ontwerpers en ruimtelijke planners van meet af aan rekening houden met bomen. Het is een gemiste kans als bestaand groen niet geïntegreerd wordt in een bouwplan. Net geplante bomen hebben jaren nodig om tot volle wasdom te komen. Grote bomen hebben een enorme waarde. Ze bieden verkoeling en helpen daarmee hittestress te voorkomen. Bovendien zuiveren bomen de lucht, dragen bij aan een evenwichtige waterhuishouding, vangen fijn stof af en dienen als windscherm. Bomen leveren zo een bijzonder belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving en ons welbevinden, aldus de initiatiefnemers.

Voorbeelden
De brochure beschrijft in het kort hoe bestaande bomen kunnen worden ingepast in ontwerpen, hoe nieuwe bomen een plan kunnen verrijken en hoe oudere, waardevolle bomen kunnen worden behouden door ze te verplaatsen. Op hun nieuwe standplaats kunnen ze opnieuw de omgeving verrijken en hun ‘groene’ bijdragen leveren. In de brochure zijn voorbeelden opgenomen van mogelijkheden om tegen relatief lage kosten een hoogwaardige groene omgeving te creëren of in stand te houden. De schrijvers zijn mensen uit de praktijk. Dat betekent dat de brochure veel herkenbare situaties met oplossingen bevat.

De publicatie is gratis te downloaden op de websites van:

de Bomenstichting en de VHG.

stippellijn

kappenMeldpunt bomenkap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het bomen (en natuur)beleid in Nederland en het gebrek aan handhaving. Valt u ook iets op?

Meld het hier!
http://www.bomenkapmeldpunt.nl

stippellijn