Actueel

stippellijn

Gevaarlijk nestmateriaal

Uit onderzoek blijkt dat, naast andere oorzaken ook restanten van anti-vlooien en -teken middelen (ook insecticiden) veelvuldig werden gevonden in onderzochte dode (kool)mezen.

Omdat honden- en kattenharen geliefd nestmateriaal zijn voor mezen, komen ook bespoten haren in nesten terecht en dringen door de huid van de jonge meesjes. Vogelbescherming roept honden- en kattenbezitters op om borstels met honden- of kattenharen niet meer buiten uit te kloppen, tenzij de eigenaar zeker weet dat zijn dier(en) niet behandeld zijn tegen vlooien of teken.

Het volledig onderzoek vindt u hier:

https://www.clm.nl/…/998-CLMrapport-Mezen_buxusmot-sum.pdf

stippellijn

Gratis bomen voor behoud van landschapselementen in provincie Utrecht 

Utrechtse grondeigenaren en boeren kunnen zich tot en met 15 november aanmelden om bomen te ontvangen voor het behoud en de aanleg van landschapselementen zoals houtsingels, geriefhoutbosjes en een knipheg.

In januari worden 24.250 bomen uitgedeeld voor landschapselement als geriefhoutbosjes en houtsingels. Deze actie wordt opgezet vanuit het Bomen Actieplan van de provincie Utrecht, die deze uitdeelactie ook mogelijk maakt. De uitdeelactie is gericht op de regio’s Lopikerwaard, Gelderse Vallei en Kromme Rijnstreek.

 Tijdens de uitdeelactie worden alleen bomen uitgedeeld die specifiek voorkomen in de drie gebieden. Denk hierbij aan streekeigen soorten als de lijsterbes, zwarte els, meidoorn, schietwilg, veldesdoorn, zomereik en ruwe berk haagbeuk. In de Lopikerwaard worden specifieke pakketten uitgedeeld om een houtsingel aan te leggen. Dit pakket bevat 300 bomen zoals lijsterbes, zwarte els, es, meidoorn en schietwilg.

De provincie Utrecht heeft in het kader van haar Bomen Actieplan de ambitie om 600.000 bomen aan te planten. Recent waren er al succesvolle uitdeelacties in de provincie Utrecht; in maart werden 17.000 bomen uitgedeeld, in 2022 waren dit er 15.000. Iedereen met eigen grond in de provincie Utrecht kan de boompakketten online bestellen. De uitdeelactie vindt plaats op 19 januari 2024. De coördinatie van de uitdeelactie is in handen van Natuur en Milieufederatie Utrecht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Meer info: klik hier  en/of hier
Bron: Plan Boomstippellijn

Project ‘100 bomen 100’ in de provincie Zuid-Holland

Met het project ‘100 bomen 100’ is de provincie Zuid-Holland op zoek naar locaties om 100 bomen de kans te bieden om minstens 100 jaar op dezelfde plek te blijven staan. Verenigingen, inwoners, ondernemers en worden gevraagd om locaties aan te dragen waar een individuele boom of boomgroep duidelijk iets toevoegt.

Veel bomen, met name in het stedelijk gebied, krijgen niet de kans om uit te groeien tot een volwaardig volwassen boom. In  Zuid-Holland moeten ze vaak plaatsmaken voor andere prioriteiten. Terwijl oude bomen een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit en zorgen voor de opslag van CO2.

Op de website van de provincie Zuid-Holland staat de brochure ‘100 bomen voor minimaal 100 jaar’ waarin passende voorbeelden gepresenteerd. Ook staan er de spelregels waar aan moet worden voldaan. 

Een aanvraag moet voor 1 juli 2023 binnen zijn.

Bron: Provincie Zuid-Holland

stippellijn

Eenzame oude eik Hoogeveen omgezaagd voor elektrastation

Een 98 jaar oude gezonde zomereik moet van de gemeente Hoogeveen (Drenthe) gekapt worden omdat precies op die plek een transformatorstation moet komen.

Het kan niet anders, stellen zij. Maar inmiddels zijn honderden mensen boos: “Waarom nou net daar?”

Er is een petitie voor gestart die inmiddels  ruim 7000 keer is ondertekend.

Klik hier.stippellijn

kappenMeldpunt bomenkap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het bomen (en natuur)beleid in Nederland en het gebrek aan handhaving. Valt u ook iets op?

Meld het hier!
http://www.bomenkapmeldpunt.nl

stippellijn