Bomenkap

IMG_kopbomenkap

stippellijn

kappenMeldpunt bomenkap

Steeds meer mensen maken zich zorgen over het bomen (en natuur)beleid in Nederland en het gebrek aan handhaving. Valt u ook iets op?

Meld het hier!
http://www.bomenkapmeldpunt.nl

stippellijn

Wanneer bij u in de buurt om wat voor reden dan ook een boom of bomen gekapt gaat(n) worden en u en/of uw buurtbewoners zijn het daar niet mee eens, dan kan een bezwaarschrift ingediend worden bij de instantie die opdracht geeft tot het kappen.

IMG_kapHet is dan wel raadzaam dit niet alleen te doen, maar andere buurtbewoners/belanghebbenden in te schakelen en gezamenlijk een bezwaarschrift op te stellen en uw bezwaar op tijd kenbaar te maken.

Om u daarbij te helpen is een concept-bezwaarschrift opgesteld dat u kunt downloaden. Eveneens bestaat de mogelijkheid een beroepschrift of een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. Wat deze termen betekenen wordt uitgelegd in het hieronder vermelde stuk Recht op bomen.

Wanneer u het stuk Recht op bomen goed doorleest, vindt u antwoord op veel vragen betreffende deze problematiek en kunnen wellicht regels geraadpleegd worden voor een goede onderbouwing van uw bezwaar en waar nodig voor juridische ondersteuning.

IMG_kappen2

Wij wensen u hierbij veel succes en zouden het op prijs stellen te zijner tijd te horen wat het resultaat van uw actie is geweest.