Aardappelbovist, Gele – (Scleroderma citrinum)

Een algemene paddenstoel die je van de zomer tot in het begin van de winter kunt aantreffen is de aardappelbovist. Deze paddenstoel lijkt op een aardappel, vandaar zijn naam.

IMG_aardappelbovist

Geen steel
De aardappelbovist is te vinden op heide en in loofbossen. Het is een zeer algemene soort, die van de zomer tot de herfst gezien kan worden. De vorm loopt uiteen van rondachtig tot knolvormig en/of niervormig, maar vaak afgeplat aan de bovenkant. Elke paddenstoel ziet er weer anders uit. De buitenkant is ruw en schubbig en de kleur varieert van geelachtig tot okerkleurig. Snijdt men het vruchtlichaam door, dan blijkt er een dikke, witachtige schil te zijn met vaak een roze waas. Daarbinnen zit de purperzwarte sporenmassa.
Aardappelbovisten hebben geen steel en lijken los op de grond te liggen. Maar ze zitten vast aan het substraat met dikke witte myceliumdraden. Ze kunnen 5 – 10 centimeter groot worden.

Dikke huid
Zou je een dwarsdoorsnede maken van een aardappelbovist dan zie je in het jonge stadium dat ze een dikke huid hebben. Zoals eerder gezegd is het binnenste wit; hier worden de sporen gevormd. In een later stadium wordt dit bruin en nog later zwart. Dat is het moment dat de sporen rijp zijn. De buitenkant is dan dun geworden en scheurt gemakkelijk open. Door deze opening komen de sporen vrij in de lucht en worden door de wind verspreid. Als ze op een geschikte plaats terechtkomen kunnen onder goede omstandigheden hier weer nieuwe aardappelbovisten groeien.

Samenleven
Aardappelbovisten zijn mycorrhizazwammen en leven in samenwerking met bepaalde boomsoorten. Voor de aardappelbovist zijn dat de eik en de berk.

Giftig
Aardappelbovisten zijn giftig. Toch werden ze als eetbare paddenstoel ingezet en wel voor de truffel. Een truffel is een zwam die onder de grond, op de wortels van eikenbomen groeit. De schimmel wordt gegeten als delicatesse. Aardappelbovisten ruiken namelijk bijna hetzelfde als truffels. De consument krijgt echter last van misselijkheid, braken, flauwvallen en diarree.

Krom
Een parasiet die van de aardappelbovist leeft is de kostgangersboleet. Dit is een paddenstoel met een steel en een hoed, die groeit op of vanaf de onderkant van de aardappelbovist. Vaak met een kromgegroeide steel, omdat ze de vorm van de bovist volgen of omdat ze zich tussen enkele bovisten door naar boven moeten wurmen.

terug