Kraamwebspin (Pisaura mirabilis)

De Kraamwebspin is een grote, slanke, geelbruin tot donkerbruine spin. Hij heeft een naar achteren toe versmald achterlijf met een variabele tekening, meestal een dubbele zigzagstreep, die uit een reeks donkere en lichte stippen bestaat.

kraamwebspin

Uiterlijk
Kraamwebspinnen hebben acht ogen, vier boven en vier aan de voorzijde van de kop. Boven op de kop loopt een lichte lengtestreep. De lichaamslengte is 10 tot 15 mm, waarbij, zoals gewoonlijk bij spinnen, het vrouwtje iets groter is dan het mannetje.
De rusthouding is typisch waarbij de voorste vier poten twee aan twee naar voren zijn gericht waardoor de spin maar zes poten lijkt te hebben.

Zonnebad
We vinden deze spin van mei tot juli algemeen langs bosranden op de heide en in parken. Hij jaagt in lage vegetatie en op de grond. Je ziet hem vaak een zonnebad nemen op een groot blad waarbij hij z’n lichaam plat tegen de oppervlakte houdt en regelmatig een kruisvormige houding aanneemt.

Spinsel
Omdat het woord ‘web’ in z’n naam voorkomt, veronderstel je misschien dat deze spin een web weeft om prooien te vangen, maar dat is niet het geval. De kraamwebspin is een actief jagende spinnensoort. Hij grijpt z’n prooi na een korte, snelle sprint.
Het woord ‘web’ in zijn naam heeft deze spin te danken aan het vrouwtje, dat een koepelvormig spinsel weeft: het kraamweb.

Bruidsgeschenk
Er is iets bijzonders aan deze spin. Bij heel veel spinnen lopen de volwassen mannetjes gevaar wanneer ze een wijfje benaderen om te paren. De kans bestaat immers dat het vrouwtje het mannetje aanziet voor een prooi en hem aanvalt. Daar heeft het mannetje van de kraamwebspin iets op gevonden. Het mannetje biedt het vrouwtje een bruidsgeschenk aan in de vorm van een zorgvuldig ingesponnen vlieg. Hierbij staat het mannetje hoog op de puntjes van de poten met de palpen omhoog gericht.
Als ze enigszins gerustgesteld is, overhandigt hij haar zijn ‘bruidsgeschenk’.
(in Duitsland wordt deze spin Raubspinne of Listspinne genoemd).
Doordat het vrouwtje nu haar gifkaken vol heeft met het insect, kan hij met haar paren zonder het risico te lopen om gebeten te worden. Mannetjes zonder ingepakte vlieg als “bruidschat” maken geen schijn van kans.

Eicocon
In juni of juli kun je de spin zien lopen met haar eicocon, die ze stevig vasthoudt met haar gifkaken. Vlak voordat de jongen uit het ei komen, hangt zij de cocon in het kraamweb en bewaakt dit tot de jongen uitkomen. Als de kleintjes uit de cocon kruipen, blijven ze tot hun eerste vervelling in dat beschermende spinsel.

terug