Natuurnieuwsbrieven

                vervolg van Natuur Plus juni 2024:  De rozenkever
(scroll tot onder het formulier)

Klik hier voor Natuur Net Nieuws van de maand juni.  

Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering met natuurnieuws. U kunt de aangeboden informatie vrij gebruiken, maar wel graag met bronvermelding.

Hieronder kunt u het afgelopen jaar nog eens bekijken/lezen.

NNN mei ’23, NNN juni ’23, NNN juli/aug ’23, NNN sept ’23, NNN okt ’23, NNN nov ’23, NNN dec ’23, NNN jan ’24, NNN feb ’24, NNN maart ’24, NNN april ’24, NNN mei ’24

stippellijn

U kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement op Natuur Net Nieuws via onderstaand formulier.

stippellijnNiet meer ontvangen?
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar:
info@groen-natuurlijk.nlstippellijn

  vervolg van Natuur Plus juni 2024:  De rozenkever

Voedsel
Rozenkevers komen vooral voor op lichte gronden. In de loop van juni komen de 8 – 12 mm lange kevers uit de grond. Ze zijn te vinden bij bosranden, bosschages, op heidegrond, in tuinen en boomgaarden met gras.
Mannelijke kevers leven drie weken en voeden zich met de bladeren van bomen zoals eik, hazelnoot en berk en met de bloemen en ontwikkelende vruchten van bijvoorbeeld roos en kers. Ze zijn alleen ‘s nachts actief en nemen ronde happen uit de bladeren. Deze schade is gewoonlijk geen probleem in groente- en fruitgewassen, maar vermindert wel de waarde van sierplanten en wintergroene struiken.

Bevruchting en eileg
De uitgevlogen mannetjes vormen een zwerm vlak boven het maaiveld, op zoek naar vrouwtjes om mee te paren. In een veldpopulatie zijn er meestal meer mannetjes dan vrouwtjes. Op zonnige dagen vliegen ze tussen 10.00 en 14.00 uur in zwermen boven het grasveld waar ze paringsdansen uitvoeren. De vrouwtjes blijven op het grasoppervlak zitten en worden zo bevrucht. Tijdens de eerste nacht dat ze actief zijn, vindt de paring plaats. Diezelfde nacht nog kruipen de vrouwtjes in de grond en graven zich tot een diepte van 10 tot 25 cm in om er hun langwerpige eitjes af te zetten (bij voorkeur in grasvelden). De eitjes worden op den duur bijna rond doordat ze water absorberen.
Ongeveer 85% van de eitjes wordt gedurende die eerste nacht gelegd. Maar de eileg kan variëren van 24 uur tot meer dan een week. Normaal gesproken vliegen in de late voormiddag na de eerste eileg de vrouwtjes weer uit. Tijdens deze vluchten voeden ze zich met bloemknoppen en bladeren van verschillende loofhoutgewassen. Dit noemt men de periode van de rijpingsvraat. Na deze periode volgt een tweede ei-afzetting, die 3 tot 4 kilometer verderop kan plaatsvinden.

Larven
Na enkele weken komen de larven uit de eitjes. Ze worden tot 20 mm groot en -net als de larven van andere bladsprietkevers- engerlingen genoemd. Ze hebben een bruine kop, drie paar poten en zijn vuilwit van kleur.
Aanvankelijk voeden ze zich met organisch materiaal, maar later worden ook klaver- en grasworteltjes aangevreten die kunnen afsterven waardoor kale plekken ontstaan. Vervolgens zorgen kraaien, roeken en mollen voor nog meer schade, omdat ze op zoek gaan naar de engerlingen en het gras verder beschadigen. De grootste schade wordt aangericht door de larven in het derde larvestadium (tussen half augustus en eind oktober).
Zodra de temperatuur in het najaar begint te dalen verhuist het grootste gedeelte van de larven naar diepere grondlagen. Als de temperatuur in het voorjaar stijgt komen ze weer naar boven en beginnen ze weer te vreten tot het vroege voorjaar, waarna ze zich rond maart of april verpoppen.
In de loop van juni komen de rozenkevers uit de poppen tevoorschijn. De ontwikkeling van de rozenkever is een éénjarige cyclus, dit betekent dat ze op jaarbasis hun cyclus doorlopen van ei tot volwassen kever.

Terug naar de nieuwsbrief van juni: klik hier