Natuurnieuwsbrieven

              vervolg van Natuur Plus maart 2024:  Huismus
(scroll tot onder het formulier)

Elke maand verschijnt er een nieuwe aflevering met natuurnieuws. U kunt de aangeboden informatie vrij gebruiken, maar wel graag met bronvermelding.

Klik hier voor Natuur Net Nieuws van de maand maart.
Hieronder kunt u het afgelopen jaar nog eens bekijken/lezen.

NNN feb ’23, NNN maart ’23, NNN april ’23, NNN mei ’23, NNN juni ’23, NNN juli/aug ’23, NNN sept ’23, NNN okt ’23, NNN nov ’23, NNN dec ’23, NNN jan ’24, NNN feb ’24  

stippellijn

U kunt zich aanmelden voor een gratis abonnement op Natuur Net Nieuws via onderstaand formulier.

stippellijnNiet meer ontvangen?
Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u een mail sturen naar:
info@groen-natuurlijk.nlstippellijn

  vervolg van Natuur Plus maart 2024:  Huismus

Een heel leuk artikel over de huismus las ik op tuindingen.nl, met daarbij de opmerking: deel dit artikel en dat doe ik bij deze graag.

Leefwijze
Huismussen vinden het erg gezellig om met zijn alle bij elkaar te wonen. Op de gezamenlijke slaap- en foerageerplaatsen wordt volop gekwetterd en getjilpt.

Mussen blijven bij voorkeur op dezelfde plek wonen. In het nest waarin ze geboren zijn, brengen ze later vaak zelf hun eigen jongen groot. Het mannetje en het vrouwtje bouwen vanaf maart samen een nest. De broedtijd is van begin april tot en met augustus, waarbinnen 2 tot 3 legsels worden grootgebracht. Het vrouwtje legt vier tot zeven eitjes. De jongen worden kaal geboren en vliegen al na twee weken uit. De ouders blijven ze dan nog wel een paar weken voeren.

Leeftijd
De gemiddelde leeftijd van een huismus is 3 jaar. Maar ze kunnen veel ouder worden. De oudste in het wild levende huismus is bijna 20 jaar geworden.
Jonge huismussen leven soms maar enkele uren na het uitvliegen. Dan worden ze de prooi van een ander dier. Soms sterven ze zelfs al in het nest, wanneer er te weinig insecten zijn. Van de jonge huismussen is na drie maanden vaak nog maar de helft in leven.

Het eerste levensjaar is voor huismussen het gevaarlijkste jaar.
Ze zijn stapelvoedsel voor sperwers. Om vier sperwerjongen groot te brengen, voeren pa en ma sperwer hun jongen zo’n 400 (ge)dode jonge mussen! Maar ook Vlaamse gaaien lusten wel eens een musje… Eén succesvol broedsel per seizoen is dus niet voldoende om de mussenpopulatie in stand te houden. Plekken waar voedsel gezocht wordt, moeten in de directe omgeving van schuil- en vluchtmogelijkheden liggen.

Beschutting
Vroeger broedden huismussen massaal onder de daken van huizen, en zochten ze op akkers naar graan. Veel tuinen zijn nu kaal en leeg in plaats van lekker groen. In de jaren zeventig waren er nog twee miljoen huismussenpaartjes, nu broedt nog maar een kwart daarvan in ons land, en dit aantal neemt nog steeds sterk af.In steden en in wijken waar alle daken voor huismussen zijn afgesloten, broeden veel mussen in klimop. Huismussen hebben de klimop ook heel hard nodig als slaapplaats. Klimop is een van de weinige wintergroene planten die van zichzelf dicht genoeg is om voldoende dekking te bieden wanneer de mussen gaan slapen. (En welke mus wil er nou niet slapen of broeden in een met klimop begroeide boomflat in de vorm van een (omhoog kijkende) vogel… 🙂 red.) Wanneer het gaat stormen, sneeuwen of hagelen is klimop een prima schuilmogelijkheid. Een slapende huismus is volledig buiten bewustzijn, en daardoor een makkelijke prooi voor katten en uilen.

Voedsel
Voor voedsel is de huismus sterk afhankelijk van wat de mens hem, al dan niet bewust, biedt. Het voedsel van volwassen huismussen bestaat voor het grootste deel uit zaden van grassen en onkruiden en wordt aangevuld met bessen, bloemknoppen, insecten, fruit en noten.
In steden zijn broodkruimels en andere voedselresten van mensen en hun huisdieren de belangrijkste voedselbron. Het is beter om mussen geen brood te geven vanwege de lage voedingswaarde en het vaak hoge zoutgehalte. Toen de mensen hun tafelkleden met broodkruimels nog buiten uitklopten en de grassprietjes nog groeiden tussen de straatstenen, wemelde het van de mussen. De kruimels van een tafellaken zijn prima, maar geef ze geen boterham. Jonge mussen eten in de eerste twee weken van hun leven eerst uitsluitend zacht eiwitrijk voedsel zoals bladluizen, (dans)muggen, vliegen, rupsen en zelfs spinnen, omdat hun maag het harde zaad nog niet kan verteren en omdat ze eiwit nodig hebben om te kunnen groeien.

Dit dieet wordt geleidelijk aangevuld met plantaardig voedsel. Belangrijk is dat er jaarrond betrouwbare voedselbronnen beschikbaar zijn. In het stedelijk gebied vaak bij kinderboerderijen, bij bakkers en op terrasjes; in het landelijk gebied bij boerderijen en graanverwerkende bedrijven, maar ook in bepaalde bomen, zoals wilg, eik, conifeer en berk, kunnen huismussen insecten vinden.

Wanneer u een tuin heeft:
Het beste wat u zelf doen kunt om de huismus te helpen, is onkruid (het liefst straatgras en varkensgras) in de tuin de kans te geven om te groeien. Dat kost niets, scheelt wieden, en levert belangrijk voedsel op voor huismussen.

Veeg afgevallen blad op een hoopje, dit trekt insecten aan. Last van muggen? Zorg dat er mussen in uw tuin komen! Zij eten alle muggen op! In de herfstperiode gaan vogels op zoek naar plekken waar ook tijdens de winter genoeg voedsel te vinden is.
Door struiken met bessen te plaatsen, zorgt u ervoor dat de dieren tijdens deze periode kunnen eten.

Terug naar de natuurnieuwsbrief van maart                 stippellijn