Ons logo

ons logo

Ontwikkeling van het logo

Platform GROEN! natuurlijk is voortgekomen uit de Stichting Bomen Over Leven.
Het logo is aangepast om tot uitdrukking te brengen dat het bij het platform niet hoofdzakelijk gaat om het behoud van bomen, maar dat het meer is afgestemd op natuur in het algemeen.
Vandaar dat het logo is uitgebreid met vogels, een vlinder en water met riet. Het is bovendien meer gestileerd, waardoor het eenvoudiger in allerlei uitingen is te gebruiken.