Ons logo


Ontwikkeling van het logo

Platform GROEN! natuurlijk is voortgekomen uit de Stichting Bomen Over Leven.
Het logo is daarna veranderd om tot uitdrukking te brengen dat het bij het platform niet hoofdzakelijk gaat om het behoud van bomen, maar dat het meer is afgestemd op natuur in het algemeen.
Vandaar dat het logo in 2014 is uitgebreid met vogels, een vlinder en water met riet. Het is bovendien meer gestileerd, waardoor het eenvoudiger in allerlei uitingen is te gebruiken.

In 20121 is besloten het logo aan te passen aan de noodzaak van meer biodiversiteit.